Internet

Det är egentligen fantastiskt hur internet fungerar. Det finns egentligen ingen början och slut, det är nästan som universum. Det är häftigt hur stort det har blivit. På nittiotalet var det någon som sa att internet bara var en fluga. Vad fel han hade. Han känner sig säkert jättedum som har sagt något sådant. Internet är bland det största som har hänt inom tekniken. Det gör att alla över hela världen kan nå varandra, det finns inga landsgränser som hindrar. Det gör även att fler jobb har skapats, man kan sammarbeta världen över och ändå vara så långt ifrån varandra. Det har skapat stora möjligheter! Det är nästan svårt att förstå.